¿Me lo tiro, o no me lo tiro? - Debate WeLoverSize.com

¿Me lo tiro, o no me lo tiro?